Obchodní podmínky - SATMACH
Kategorie
Nejnovější produkty

MC750 T2

Naše cena: 885.00 Kč

diway

Naše cena: 1830.00 Kč

Fracarro

Naše cena: 475.00 Kč

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky firmy Pavel Machačka dále jen prodávající upravují v souladu s ustanovením§ 1751 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy,uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou /kupujícím/ prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Storno objednávky:

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit nejdéle následující den po jejím odeslání a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím potvrzení. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd..)

b) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

5) Odstoupení od kupní smlouvy - (zásilkový obchod):

5.1. Kupující v souladu s ustanovením§1829 odst.1občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,a to do 14 dnů od převzetí zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle č. 5.1.obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajicímu.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ,nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.2.V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupijícího do 14 dnů od odstoupení kupní smlouvy kupujícím.Peněžní prostředky budou kupujícímu zaslány bezhotovostně na účet nebo složenkou dle domluvy .Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ,prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,než mu kupující zboží vrátí.Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil.

5.3.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostanně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


6) Záloha a platby na účet:

Platbu předem může prodávající požadovat kdykoli při posuzování objednávky. V jednotlivých případech může prodávající přistoupit i k dohodě o záloze na zboží.

Při úhradě bankovním převodem je třeba uvádět číslo zálohové faktury jako variabilní symbol.

7) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.


V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o této skutečnosti informovat zákazníka. Ten je povinen uhradit nové náklady na opětovné doručení (99 Kč). Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

V případě, že zákazník neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.

8) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou:

a). dobírkou – 149,- (hotovostní platba při převzetí zboží)

b). platbou bezhotovostní – 119,- (převodem na účet : 2608125329/0800, jako Variabilní symbol použijte číslo faktury, příp. číslo uvedené v potvrzené objednávce)

nebo je po možné využít osobní odběr (po domluvě termínu)

Nadrozměrná přeprava

Geis

Za přepravu zboží označeného NADROZMĚR viz (3022806) je minimální cena od 157,- Kč s DPH za kus.

Dobírka + 35,- Kč
Manipulační poplatek + 30,- Kč

Přesná cena balíku Vám bude sdělena telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Max. velikost přepravovaného zboží
Max. váha jednoho balíku 1200 kg
Max. výška 2,2m
Max. délka 4m
Max. objem celé zásilky 10 m3

9) DODACÍ LHŮTA

1.Dodací lhůta do 5 pracovní dnů balíkem České pošty. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

10) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

11) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutno uvést výhrady do přepravního listu. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na našem telefonním čísle nebo emailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned nebude brán zřetel vzhledem k přepravním podmínkám přepravce! Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Kupující má ze zákona právo odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou

12) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) .

Prodávající prohlašuje, že osobní data zákazníků slouží pouze k jednodrázovému dodání zásilky, po odeslání zboží jsou osobní data zákazníků odstraněny.

Internetový obchod nepožaduje od kupujícího pro vyřízení objednávky registraci a nevytváří si tak databázi zákazníků.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu..

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

TOPlist